Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệp hội Doanh nghiệp Yên Bái - Ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp

19:33 | 11/10/2018 161 lượt xem