LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

HĐND thành phố Yên Bái thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính

17:23 | 14/07/2019 121 lượt xem