Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

HĐND huyện Văn Yên đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri

19:43 | 12/07/2019 217 lượt xem