Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giới thiệu ca khúc mới của nhạc sĩ Đoàn Ngọc Bình

08:51 | 26/03/2012 1,053 lượt xem