Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giao lưu văn nghệ "Kết nối vòng tay nhân ái"

19:22 | 11/10/2018 182 lượt xem