Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản toàn tỉnh đạt 46% kế hoạch năm

16:01 | 08/07/2018 194 lượt xem