Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Gặp gỡ các nữ nghệ sĩ ưu tú của Yên Bái

10:09 | 08/03/2016 1,780 lượt xem