Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Gắn kết đào tạo nghề với doanh nghiệp

16:15 | 01/12/2019 97 lượt xem