Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự Lễ công bố xã Kiên Thành (huyện Trấn Yên) đạt chuẩn nông thôn mới

09:54 | 10/11/2019 1,575 lượt xem