LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh khảo sát Chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Trấn Yên

19:16 | 22/08/2019 193 lượt xem