HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển HTX, tổ hợp tác tại huyện Văn Yên

19:21 | 27/05/2019 215 lượt xem