Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh giám sát hoạt động của một số HTX tại huyện Lục Yên

20:05 | 18/05/2019 394 lượt xem