HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình tiếp xúc cử tri xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái

19:21 | 27/05/2019 218 lượt xem