Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Đồng chí Giàng A Vừ được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Mù Cang Chải, nhiệm kỳ 2016 – 2021

19:53 | 21/08/2019 238 lượt xem