HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Đồng chí Giàng A Vừ được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Mù Cang Chải, nhiệm kỳ 2016 – 2021

19:53 | 21/08/2019 214 lượt xem