LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Độc đáo sắc màu văn hóa của đồng bào Mông Yên Bái

19:52 | 16/05/2019 987 lượt xem