LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Độc đáo danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải

19:39 | 15/09/2016 868 lượt xem