Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Doanh nhân trẻ Yên Bái đồng hành cùng phong trào khởi nghiệp của thanh niên

19:52 | 12/10/2018 224 lượt xem