Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại thành phố Yên Bái

14:48 | 27/06/2019 33 lượt xem