HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại thành phố Yên Bái

14:48 | 27/06/2019 49 lượt xem