Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Đoàn công tác của tỉnh Aichi- Nhật Bản tìm hiểu về khả năng hợp tác và cơ hội đầu tư tại Yên Bái.

17:49 | 01/04/2016 6,768 lượt xem