KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Đoàn công tác của Bộ Tư pháp làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái

11:02 | 16/07/2019 173 lượt xem