Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Đình Ba Chãng và đền, chùa Thác Ô Đồ đón bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh

20:08 | 18/02/2017 807 lượt xem