HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Diễn tập đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác PCTT và TKCN năm 2019

18:02 | 16/08/2019 59 lượt xem