Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Điện lực Yên Bình đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa bão

19:22 | 16/05/2018 518 lượt xem