Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư khai thác tốt tiềm năng

20:08 | 27/01/2016 583 lượt xem