Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chú trọng công tác phát triển đảng viên mới

17:33 | 11/07/2019 87 lượt xem