Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai, học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

19:14 | 11/07/2018 163 lượt xem