KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Đảng bộ xã Đông An huyện Văn Yên lãnh đạo phát triển kinh tế

19:04 | 27/07/2017 371 lượt xem