Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng bộ tỉnh Yên Bái - 73 năm một chặng đường vẻ vang

19:55 | 28/06/2018 296 lượt xem