Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng bộ huyện Yên Bình sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội

17:27 | 01/07/2018 787 lượt xem