Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Dân vận khéo để xây dựng thị xã văn minh

18:47 | 10/05/2018 357 lượt xem