TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đại hội TDTT tỉnh Yên Bái - Ngày hội của toàn dân

19:37 | 19/10/2018 474 lượt xem