HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Trạm Tấu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024

20:08 | 25/04/2019 180 lượt xem