TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Công đoàn Đài PT-TH Yên Bái tổ chức hội thi nấu ăn

19:37 | 19/10/2018 116 lượt xem