HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Công bố xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới

19:45 | 01/06/2019 396 lượt xem