Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Công bố xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới

19:01 | 17/11/2019 143 lượt xem