Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Cây cầu của ý Đảng, lòng dân

19:32 | 29/06/2018 490 lượt xem