Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Cán bộ mặt trận 13 lần hiến máu cứu người

19:16 | 14/06/2018 79 lượt xem