Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Các giải pháp tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 8

16:19 | 30/12/2017 484 lượt xem