HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Bộ CHQS tỉnh làm việc tại huyện Trạm Tấu

18:26 | 13/08/2019 122 lượt xem