Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bí thư Chi bộ làm kinh tế giỏi

16:20 | 24/06/2018 341 lượt xem