Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bệnh viện Bạch Mai chuyển giao kỹ thuật điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa

19:22 | 16/05/2018 473 lượt xem