LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Bế giảng lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp Lý luận chính trị

19:12 | 10/06/2019 126 lượt xem