TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Ban Dân tộc tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

19:36 | 21/01/2019 119 lượt xem