KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

19:54 | 16/07/2019 113 lượt xem