HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Bác sỹ CK2 Nông Văn Hách, Trưởng khoa Nội AB thông tin về bệnh nhiễm vi khuẩn Whitmore

19:48 | 18/09/2019 124 lượt xem