Tuần văn hóa - du lịch mường lò nghĩa lộ năm 2016 ( 16/9/2016-20/9/2016 ) - Tuần văn hóa - thể thao và du lịch danh thắng quốc gia ruộng bậc thang mù cang chải năm 2016 ( 16/9/2016-25/9/2016 )