Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Âm nhạc và đời sống trên sóng ytv

10:53 | 23/01/2016 866 lượt xem