Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

98% tổ chức, cá nhân hài lòng khi giải quyết thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

19:53 | 07/11/2018 131 lượt xem